Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

จน..มหัศจรรย์จน..มหัศจรรย์


"ในโอกาสวันวาเลนไทน์...2009 ..ผมมีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านหลังจากที่ห่างเหินมานานปีกว่าแล้ว...

คิดว่า จะไปชวนน้องชายมาทำงานในเมืองกรุงด้วย...หลังจากที่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ น้องๆ ..

ความสุขที่เงินทองและวัตถุให้ได้..ไม่ใช่แค่เพียงความสนุกหรือความสุขแบบฉาบฉวย...


คำตอบของผม จากน้องชาย คือ..การที่ผมได้ไปเยี่ยมสวนแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่เขาได้พยายามทำขึ้น...ทำแบบพอเพียง พอเหมาะ ปลอดสารพิษและใช้สิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีธรรมชาติ..

ผมคุยกับน้องชายเรื่องเรียนต่อ ในระดับป.ตรี..คำตอบคือ การเรียนของชีวิตอย่างต่อเนื่องสำคัญกว่า..


มีหลายเรื่องที่ผมจะค่อยๆ แบ่งปัน แต่ไม่น่าเชื่อว่า หนังสือเล่มนี้ "จนมหัศจรรย์" จะค่อย ๆ เปลี่ยนแนวคิดของน้องชายของผมคนนี้..ซึ่งลึก ๆ ก็คือ สิ่งที่ผมกระหายอยากพบในบั้นปลายของชีวิต..เช่นกัน..


" จนมหัศจรรย์ ผมได้พยายามอ่านหนังสือของน้องที่ได้รับจากการอบรมแบบรีบเร่งภายใน 3 ชั่วโมง...

ก็พบว่า เป็นเรื่องราวการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ของ 3 บุคคลที่น่ามหัศจรรย์ เมื่อได้เห็นว่าเงิน ไม่ใช่สิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต หากไม่รู้จักความพอเพียง จึงรวบรวมเรื่องราวของการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงมานำเสนอ เพื่อชี้ให้เห็นว่า ความรวย ความจน ไม่ใช่สิ่งสำคัญ หากรู้จักดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง เราก็จะมีความสุขและไม่อดตาย ....."


ขอขอบคุณโครงการดีๆ ที่ได้ช่วยให้แนวทางที่ดีแก่น้องชายผม และตัวผมเอง ที่จะพยายามศึกษาและเผยแพร่ต่อไป..โครงการพลังกู้ดินฟ้า ประชาเป็นสุข เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย


แน่นอนว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ส่งเสริมกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ อีกเช่นเคย เหมือนเช่นที่เคยสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ให้ตัวผมเอง เมื่อครั้งเรียนเป็นนักศึกษา ป.ตรี อยู่ และทำกิจกรรม

ค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน..

ติดตามการแบ่งปันดีๆ ตามแนวคิดของพ่อหลวงของเราได้ที่นี่...

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี