Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ชมเชย...ติเตียน

ชมเกินจริงเป็นโทษ..ติเกินเหตุเสียน้ำใจ
(ดร.เทียม โชควัฒนา)
"การชมเชย อย่าให้เขาเกิดความหลงระเริง
จนอาจลืมตัวกับความสำเร็จ
ก่อให้เกิดการประมาท
ที่อาจนำไปสู่ความล้มเหลวในอนาคตได้"

ผู้ที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มักเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป
" ความเป็นคนมีอารมณ์ดี ความไม่โกรธนั้น
เป็นเสน่ห์ของมนุษย์อย่างแท้จริง"

ทำดีเปรียบการเดินทวนกระแสน้ำ
ทำชั่วเปรียบการลอยตามน้ำ
" ปลาว่ายน้ำทวนขึ้นไปที่สูง
เหนื่อยยากลำบากฉันใด
คนที่ทำดี หลีกหนีอบายมุข
ก็ต้องทำใจด้วยความเหนื่อยยากฉันนั้น "

มนุษยสัมพันธ์ คือ พื้นฐานของความสำเร็จ
" องค์กรจะเจริญ หลักสำคัญก็คือ
ทุกคนต้องรู้จักข่มอารมณ์
และให้อภัยซึ่งกันและกัน"

ความก้าวหน้าที่แท้จริง
ย่อมเกิดจากฝีมือการทำงาน
" ถ้าเราหวังความก้าวหน้า
ก็ขอให้ไต่เต้าขึ้นมา
ด้วยฝีมือในการทำงาน
จะให้ผลจีรังยั่งยืน"

งานสำเร็จได้ดี เพราะทีมงานดี
" ตัวคนเดียวเก่งสักแค่ไหน
ก็แก้ปัญหาได้บางเรื่อง
จะแก้ไขทุกด้านไม่ได้"

อดทนและอดกลั้น
นำไปสู่ความสำเร็จ
" คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น
ต้องเป็นคนที่ทนกับสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้
และแม้บางครั้งจะปวดร้าว
เหมือนมีมีดปักคาหัวใจอยู่ก็ต้องทนให้ได้"

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี