Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เพลง "เกษตรอินทรีย์"

เนื้อเพลง "เกษตรอินทรีย์"
คำร้อง สุเมธ พรหมรักษา
ทำนอง รักเก่าที่บ้านเกิด

แผ่นดินน้ำฟ้าที่เคยอาศัย
ทำกินกันไปอยู่ตามประสา
ใครเขาว่า จน ก็คนเหมือนกัน
ถึงแม้ทุกวัน ทำงานไร่นา
ไม่ต้องพึ่งพา บรรดาสารสิ่งอื่นใด

อยู่มาไม่นาน บ้านเมืองเปลี่ยนแปลง
ราคาของแพง จะทำไฉน
อาหารการกินใช้เงินทุกวัน
สิ่งสารพันซื้อกันทั่วไป
จึงต้องเปลี่ยนใจ เป้าหมายนั้นคือ เงินตรา

* เมื่อมาทำสวน เกษตรเคมี
หนี้สินทวี น้ำตานองหน้า
ถูกมาสังคมหลอกขาย ทั้งปุ๋ยและยา
อยากจะแก้ปัญหา...
ฟื้นดินขึ้นมา..ด้วยจุลินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ นี่ดีหนักหนา
เชิญชวนกันมา เลิกสารเคมี
อาศัยแนวทาง พอเพียงชี้นำ
เอาแสงพระธรรม ส่องนำชีวี
จึงได้โชคดี ชาตินี้ขอโมทนา

(Solo..)

เกษตรอินทรีย์ นี่ดีหนักหนา
เชิญชวนกันมา เลิกสารเคมี
อาศัยแนวทาง พอเพียงชี้นำ
เอาแสงพระธรรม ส่องนำชีวี
จึงได้โชคดี ชาตินี้ขอโมทนา

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี