Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2552

พอเพียง 2: ตัดค่าใช้จ่าย คุมการใช้เงิน

พอเพียง 2: ตัดค่าใช้จ่าย คุมการใช้เงิน
หลักการง่ายๆ ...การออมเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัว..
คำถามเหล่านี้ จะช่วยคุณในการออมได้ดีขึ้น อย่างพอเพียง

1. คุณยึดติดกับการบริโภคอาหารแพงหรือไม่?

2. ในแต่ละเดือน คุณเสียเงินซื้อเสื้อผ้าไปกี่บาท?

3. คุณเป็นคนบ้าซื้อรองเท้าหรือไม่?

4. คุณเปลี่ยนกระเป๋าถือทุกวันหรือไม่?

5. เพชร ทอง เครื่องประดับ จำเป็นต่อชีวิตคุณหรือไม่?

6. เลือกซื้อเครื่องสำอางให้เหมาะกับตัวคุณ

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี