Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552

ความทุกข์

" ลูกจงอย่ากลัวความทุกข์
จงยอมรับความทุกข์และพิจารณามันอย่างเนือง ๆ "

" ลูกรัก... อุปสรรคอันใหญ่หลวงของความสุข
คือ ความคาดหวังที่จักมีความสุขมากเกินไป"

" ลูกรัก... ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต คือ
เราต้องไม่ผูกติดกับความสุข
ในรูปแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ
แ่่ต่อยู่ที่การยินยอมให้ความสุขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
โดยเราไม่รู้สึกผิดหวังกับการเปลี่ยนแปลงนั้น

สรุปก็คืือ เราจะมีความสุขได้ก็่ต่อเมื่อ
เรารักตนเอง โดยไม่หลงตนเอง
เรารักผู้อื่น โดยไม่ครอบงำเขา

จาก... บันทึกคำสอนของพ่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี