Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552

มองย้อนหลังมองย้อนหลัง


" พระเป็นเจ้าสถิตอยู่กับเรา ในรูปแบบที่น่าสนใจ
เราอาจจะไม่ทราบว่า...
พระเป็นเจ้าประทับอยู่ในสถานการณ์อันใดอันหนึ่ง
หากเรามิได้มาพบหลักฐานเอาในภายหลัง

ในยามที่เราขัดสน เราอาจคิดในใจว่า.. เหตุใดพระเป็นเจ้าจึงทรงทอดทิ้งเรา?

แต่อาศัยพระพรแห่งกาลเวลา
เราสามารถมองย้อนหลังกลับไป
และพบว่า พระองค์ประทับอยู่กับเราตลอดเวลา
ทรงค้ำจุน บรรเทาใจและประทานกำลังใจให้แก่เรา

จากมุมมองของกาลเวลา เราสามารถเห็นได้ว่า
มีบานประตูเปิดไว้ให้เรา ภาระหนักถูกยกไป
มีอัศจรรย์มากมาย

การพิจารณาว่า..
พระหัตถ์อันเปี่ยมด้วยความรักของพระเป็นเจ้า
ได้ทรงประทานความสงบ และชีวิตใหม่
จากความวุ่นวายของอดีต
ย่อมช่วยให้เรามองดูปัญหาในปัจจุบันจากมุมมองใหม่"


>>>Want to get more the good ideas in some times of your life, we glad to send to you...
please contact us at : omniawong@yahoo.com

>>>ถ้าต้องการไ้ด้รับกำลังใจหรือข้อความจากเราในบางช่วงของชีวิตที่คุณต้องการใครสักคน...บ้าง
เรายินดีที่จะส่งให้คุณ....
กรุณาติดต่อเรามาได้ที่นี่...หรือส่งเรื่องราวดีๆ เพื่อแบ่งปัันกับคนอื่นๆ ในเครือข่ายของรวมพล "คนใจดี" ออนไลน์...ได้ที่นี่ ...omniawong@yahoo.com

" เพราะเราอยากเป็นทุกสิ่งสำหรับทุกคน...และของกันและกัน โดยเฉพาะในเวลาที่ใครสักคน คิดว่า ...
ไม่่มีใครและไม่เหลือใคร...ซึ่งมันเป็นเพียงมายาเท่านั้น"

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี