Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552

แปลกแต่จริง

แปลกแต่จริง

" คำสอนเกี่ยวกับการยอมรับ..
นับเป็นคำสอนที่แปลกแต่จริง

เหตุว่า ความหมายที่แท้จริงของการยอมรับ
ก็คือ
การมอบตัวเราเอง เพื่อจะได้ตัวเราเองกลับคืนมา

การทำให้ตัวเราว่างเปล่า
เพื่อจะไ้ด้พบกับความสำเร็จ

การปิดประตูให้กับของเก่า
เพื่อเปิดประตูรับของใหม่

การเสียสละจุดหมายปลายทาง
เพื่อจะไ้ด้สนุกกับการเดินทาง

เป็นการยกเลิก การแสวงหาคำตอบ
เพื่อน้อมรับข้อเร้นลับ

เป็นการเลิกการควบคุม
เพื่อจะได้มาซึ่งอิสระภาพ

เป็นการยอมแพ้
เพื่อจะไ้ด้มาซึ่งความสงบใจ

เป็นการยอมรับความอ่อนแอ
เพื่อเสริมสร้างพลัง

เป็นการตาย
เพื่อจะได้ชีวิตใหม่


>>>Want to get more the good ideas in some times of your life, we glad to send to you...
please contact us at : omniawong@yahoo.com

>>>ถ้าต้องการไ้ด้รับกำลังใจหรือข้อความจากเราในบางช่วงของชีวิตที่คุณต้องการใครสักคน...บ้าง
เรายินดีที่จะส่งให้คุณ....
กรุณาติดต่อเรามาได้ที่นี่...หรือส่งเรื่องราวดีๆ เพื่อแบ่งปัันกับคนอื่นๆ ในเครือข่ายของรวมพล "คนใจดี" ออนไลน์...ได้ที่นี่ ...omniawong@yahoo.com

" เพราะเราอยากเป็นทุกสิ่งสำหรับทุกคน...และของกันและกัน โดยเฉพาะในเวลาที่ใครสักคน คิดว่า ...
ไม่่มีใครและไม่เหลือใคร...ซึ่งมันเป็นเพียงมายาเท่านั้น"

>>>Want to get more the good ideas in some times of your life, we glad to send to you...
please contact us at : omniawong@yahoo.com

>>>ถ้าต้องการไ้ด้รับกำลังใจหรือข้อความจากเราในบางช่วงของชีวิตที่คุณต้องการใครสักคน...บ้าง
เรายินดีที่จะส่งให้คุณ....
กรุณาติดต่อเรามาได้ที่นี่...หรือส่งเรื่องราวดีๆ เพื่อแบ่งปัันกับคนอื่นๆ ในเครือข่ายของรวมพล "คนใจดี" ออนไลน์...ได้ที่นี่ ...omniawong@yahoo.com

" เพราะเราอยากเป็นทุกสิ่งสำหรับทุกคน...และของกันและกัน โดยเฉพาะในเวลาที่ใครสักคน คิดว่า ...
ไม่่มีใครและไม่เหลือใคร...ซึ่งมันเป็นเพียงมายาเท่านั้น"

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี