Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552

ยอมแพ้...ภาวนายอมแพ้
" ทัศนะคติหนึ่งของการน้อมรับ ก็คือ การอธิษฐานภาวนาเสมอ

เราจำต้องมอบถวายชีวิตของเรา
ไว้กับพระเป็นเจ้า
พร้อมๆ กับการเต้นของหัวใจแต่ละครั้ง

เหตุว่า..
การน้อมรับเป็นเรื่องของหัวใจ
มิใช่เพียงพลังจิต

เราบังคับสิ่งแวดล้อมในชีวิตไม่ได้
เราไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด
เราไม่อาจบังคับตัวเรา ให้มีความรู้สึกที่ดี

สิ่งที่เราทำได้ก็คือ
"รักด้วยความไว้วางใจ"
และ
"วางใจในองค์ความรัก"

>>>Want to get more the good ideas in some times of your life, we glad to send to you...
please contact us at : omniawong@yahoo.com

>>>ถ้าต้องการไ้ด้รับกำลังใจหรือข้อความจากเราในบางช่วงของชีวิตที่คุณต้องการใครสักคน...บ้าง
เรายินดีที่จะส่งให้คุณ....
กรุณาติดต่อเรามาได้ที่นี่...หรือส่งเรื่องราวดีๆ เพื่อแบ่งปัันกับคนอื่นๆ ในเครือข่ายของรวมพล "คนใจดี" ออนไลน์...ได้ที่นี่ ...omniawong@yahoo.com

" เพราะเราอยากเป็นทุกสิ่งสำหรับทุกคน...และของกันและกัน โดยเฉพาะในเวลาที่ใครสักคน คิดว่า ...
ไม่่มีใครและไม่เหลือใคร...ซึ่งมันเป็นเพียงมายาเท่านั้น"

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี