Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552

ด้วยความรัก

" ลูกรัก...
ลูกจะคิดอะไรก็ได้ แต่ให้คิดด้วยความรัก
ลูกจะพูดอะไรก็ได้ แต่ให้พูดด้วยความรัก
ลูกจะทำอะไรก็ได้ แต่ให้ทำด้วยความรัก
ลูกจะรักอะไรก็ได้ แต่ขอให้รักด้วยความบริสุทธิ์ใจ"

ลูกรัก... ความสุขที่แท้จริงมิได้มาจากภายนอก
แท้จริงแล้ว ความสุขล้วนมาจากภายใน
คือ จิตใจของเรานั่นเอง

จาก... บันทึกคำสอนของพ่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี