Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2552

พอเพียง 5:ฟุ่มเฟือยแบบมีสาระ

พอเพียง 5:ฟุ่มเฟือยแบบมีสาระ

การช็อปปิ้ง คือ ความสุขในการได้จับจ่ายซื้อของ แต่หลายครั้งมักได้แต่ของไร้สาระมา
แถมเงินในกระเป๋าหมดไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว

การช็อปแบบฟุุ่มเฟือยไร้สาระ คือ การซื้อสินค้า ของแพงๆ แต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้นอกจากตั้งโชว์
เบื่อแล้ว ทำอะไรก็ไม่ได้ ขายก็ไม่ไ้ด้ จะทิ้งก็เสียดาย ได้แ่ก่ เครื่องประดับราคาแพง ๆ , เสื้อผ้้าราคาแพง ตามแฟชั่น, เครื่องประทินโฉมต่าง ๆ เครื่องสำอางราคาแพง น้ำหอมจากฝรั่งเศส

การช็อปแบบฟุ่มเฟือยแต่ไม่ไร้สาระ คือ ของโชว์บางอย่าง นั้น ราคาแพงก็จริง แต่นานวันเข้า ราคายิ่งเพิ่มทวีคูณ ซึ่งเป็นสินค้าแบรนด์เนม ขายเมื่อไรก็ได้กำไรเมื่อนั้น, ของประดับบางอย่างๆ หากห้าปีข้างหน้าราคาเพิ่มขึ้นหรือเ่ท่าเดิม ก็ควรซื้อไว้, เสื้อผ้าใหม่ๆ ที่ใส่ได้นานๆ ไม่ตกเทรนด์ง่าย ไม่ตามแฟชั่นมากนัก

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี