Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2552

ระดับความต้องการใช้เงิน ระดับปานกลาง

ระดับความต้องการใช้เงิน ระดับปานกลาง

1. สามารถควบคุมตัวเองได้บ้าง

2. เห็นของถูกใจ แต่ไม่ถูกในสีหรือขนาดก็ยังไม่ซื้อทันที

3. คิดก่อนซื้อ แต่ในที่สุดก็ซื้ออยู่ีดี

4. ข่มใจได้ แต่ยังหักห้ามใจไม่ได้

5. สามารถแยกแยะ ได้ว่า สิ่งไหนชอบ หรือสิ่งไหนไม่ชอบ, หรือชอบมาก ชอบน้อย

6. มีข้อเสียที่ว่า รู้ความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง แต่ว่าก็ไม่สามารถหยุดที่จะซื้อไม่้ได้

วิธีแก้ไขข้อบกพร่องในการใช้จ่ายเงิน ระดับปานกลาง

1. เมื่อเจอของถูกใจให้เดินคิดนานๆ ว่า อยากได้จริงๆ หรือไม่?

2. ถ้าปกติเดินรอบเดียวแล้วตัดสินใจซื้อเลย ก็ให้เพิ่มเป็นสองหรือสามรอบ

3. พยายามเิดินเลี่ยงไปดูของอย่างอื่นก่อน บางทีคุณอาจจะเปลี่ยนใจไม่ซื้อของชิ้นที่ถูกใจนั้นก็ได้

4. ก่อนที่จะัตัดสินใจซื้อของสิ่งนั้นจริง ๆ ให้หาเหตุผลในการซื้อให้กับตัวเองสักสองหรือสามข้อ
บางทีอาจจะำำทำให้คิดได้ว่า มันจำเป็นต้องซื้อก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี