Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552

ต่างคนต่างอยู่

ต่างคนต่างอยู่

" เรามิใช่ผู้รับผิดชอบ ในความสุขของผู้อื่น...
และเขาก็เอาความสุขมาให้เราไม่ได้

เราไม่สามารถช่วยผู้อื่น ให้พ้นจากปัญหาของเขาได้
และเขาก็ช่วยเราไ่ม่ได้..

เราไม่อาจเอาความรู้สึกของผู้อื่น มาเป็นความรู้สึกของเราได้

เราหาคำตอบให้เขาไม่ได้ เราไปเลือกแทนเขาไม่ได้
เราเลือกได้เฉพาะสำหรับตัวเราเอง

เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้
เราเปลี่ยนได้แต่เฉพาะตัวเราเอง

หากเรามีปัญหา ในการยอมรับความประพฤติของผู้อื่น
เราอาจบอกเขาได้ว่า มีอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจ
ด้วยเหตุผลอะไร?...
และเราอยากให้เป็นไปอย่างไร?...
แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นของเขา ไม่ใช่ของเรา

หากเราทำให้ผู้อื่นตกเป็นเชลยแห่งความต้องการของเรา
เราก็กลับกลายเป็นผู้ทำลายเขา

การดำเนินชีิวิตของตนเองให้ครบบริบูรณ์
และการให้เสรีภาพแก่ผู้อื่น เพื่อให้เขาดำเนินชีวิตของเขาเองนั้น
นับว่า เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
ที่เราสามารถทำได้ในชั่วชีวิตของเรา"


>>>Want to get more the good ideas in some times of your life, we glad to send to you...
please contact us at : omniawong@yahoo.com

>>>ถ้าต้องการไ้ด้รับกำลังใจหรือข้อความจากเราในบางช่วงของชีวิตที่คุณต้องการใครสักคน...บ้าง
เรายินดีที่จะส่งให้คุณ....
กรุณาติดต่อเรามาได้ที่นี่...หรือส่งเรื่องราวดีๆ เพื่อแบ่งปัันกับคนอื่นๆ ในเครือข่ายของรวมพล "คนใจดี" ออนไลน์...ได้ที่นี่ ...omniawong@yahoo.com

" เพราะเราอยากเป็นทุกสิ่งสำหรับทุกคน...และของกันและกัน โดยเฉพาะในเวลาที่ใครสักคน คิดว่า ...
ไม่่มีใครและไม่เหลือใคร...ซึ่งมันเป็นเพียงมายาเท่านั้น"

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี