Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552

ธรรมะ

" พ่อขอให้ลูก จงดำเนินชีิวิตด้วยธรรมะ
จงอย่าดำเินินชีวิตด้วยธุรกิจ

ธรรมะทำให้มีปัญญา
ธรรมะทำให้เฉลียวฉลาด
ธรรมะทำให้ไม่โลภมาก
ธรรมะทำให้ไม่มีความขลาดกลัว
ธรรมะทำให้ไม่หลงมัวเมา
ธรรมะทำให้ไม่หมองเศร้า
และ ธรรมะทำให้เราทุกคนเป็นคนดี

ลูกรัก... พ่อขอให้ลูกพิจารณาคำว่า...
เมื่อแย่งกันสุข มันก็ทุกข์ด้วยกัน
เมื่อแบ่งปันกันสุข มันก็สุขทั่วหน้ากัน
พ่อจึงขอให้ลูกจงแสวงหาความสุขจากการแบ่งปัน"

จาก.. บันทึกคำสอนของพ่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี