Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

พ่อหลวงของปวงครู: พระราชดำัรัส 30

ในโอกาสวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2552 .... พระราชดำรัสพ่อหลวงของปวงครู...
พระราชดำรัส 30

" ในปีใหม่นี้ สถานการณ์ของประเทศโดยส่วนรวมยังไม่แจ่มใสนัก
ซึ่งหมายความว่า เราทุกคนต้องขับเคี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ
ด้วยความสงบ อดทน และด้วยความมีสติรู้เท่าทันสถานการณ์
ทำให้ผ่านสภาวการณ์ไม่ปรกติต่าง ๆ มาได้ เรียบร้อยพอสมควร
และหวังได้ว่า จะประคับประคองตัวให้อยู่รอดและก้าวต่อไปได้โดยสวัสดี"

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
31 ธันวาคม 2541

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี