Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552

จงรักตัวท่านเอง

จงรักตัวท่านเอง

" ท่านเหมาะสมที่จะได้รับ สิ่งที่ดีงามทั้งหลาย
ที่ท่านกระทำให้ตัวของท่านเอง
ห้อมล้อมตัวท่าน ด้วยมวลมิตรหรือความห่วงใย
อีกทั้งธารน้ำและเนินเขา ความสนุกสนานหรือดอกไม้

กุญแจสำคัญ ที่จะช่วยให้ท่านพบกับความดี
ที่ฝังลึกอยู่ในตัวท่านอีกครั้งหนึ่ง ก็คือ
จงกระทำสิ่งที่ดีให้กับตัวท่านเอง

ในขณะที่ท่านกระทำสิ่งที่ดีให้แก่ตัวเอง
ก็ขอให้ท่านพึงจำใส่ใจไว้ว่า
ท่าน คือ บุคคลที่สมควรจะได้รับ สิ่งที่ดี

ในขณะที่ท่านมั่นใจในความสำเร็จ
และความสามารถของท่าน
ท่านก็จงจำไว้ว่า ท่านเหมาะสมที่จะได้รับความมั่นใจนี้

ในขณะที่ท่านทุ่มเทความรักให้กับตัวท่านเอง
ท่านก็จะได้ชื่อว่า..
ท่านสมควรที่จะได้รับความรักทั้งหลายทั้งปวง
ที่มีอยู่ในชีวิตของท่าน โดยธรรมชาติ
แ้ล้วความดีงามภายใน อีกทั้งความเมตตา
ความมั่นใจและความรักก็จะล้นเข้าไปในโลก

>>>Want to get more the good ideas in some times of your life, we glad to send to you...
please contact us at : omniawong@yahoo.com

>>>ถ้าต้องการไ้ด้รับกำลังใจหรือข้อความจากเราในบางช่วงของชีวิตที่คุณต้องการใครสักคน...บ้าง
เรายินดีที่จะส่งให้คุณ....
กรุณาติดต่อเรามาได้ที่นี่...หรือส่งเรื่องราวดีๆ เพื่อแบ่งปัันกับคนอื่นๆ ในเครือข่ายของรวมพล "คนใจดี" ออนไลน์...ได้ที่นี่ ...omniawong@yahoo.com

" เพราะเราอยากเป็นทุกสิ่งสำหรับทุกคน...และของกันและกัน โดยเฉพาะในเวลาที่ใครสักคน คิดว่า ...
ไม่่มีใครและไม่เหลือใคร...ซึ่งมันเป็นเพียงมายาเท่านั้น"

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี