Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552

การยอมรับ : Gift of Acceptance

การยอมรับ : Gift of Acceptance

ในท่ามกลางความมืดมน เราอาจได้รับแสงสว่างที่มักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไรนัก..
ในโอกาสเช่นนี้ เราอาจเข้าใจถึงความหมายอันแท้จริงของการยอมรับ..
การยอมรับมิใช่การล้มเลิก หรือยอมแพ้ หากแต่เป็นการมอบตัวเราโดยสิ้นเชิง
ให้กับความลึกลับของชีิวิต..
เป็นการล้วงลึกลงไปในความว่างเปล่า...
เพื่อเราจะได้พบกับประกายแห่งความสว่าง... ซึ่งไม่ีมีัวันดับ
เป็นการพบกับความสงบจิตสงบใจ...Peace
ซึ่งเราจะได้มา ก็ต่อเมื่อเราพยายามทำให้จิตวิญญาณของเราสอดคล้อง...
กับผู้ทรงเป็นจิตวิญญาณแห่งชีวิต
เป็นการยอมรับสภาพความเป็นจริง..
เป็นการเผยชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุด และความรักชั่วนิรันดร.

" หากชีวิตของท่านต้องกลับหน้ามือเป็นหลังมือ...
และสิ่งที่ท่านรักและไว้วางใจ(ที่สุด)..กำลังหลุดพ้นไปจากมือของท่าน..
ขออย่าให้ท่านตกอยู่่ในสภาพของความสิ้นหวัง ...
แต่จงยึดมั่นในการยอมรับ...
ยึดมั่นในชีวิต และจำไว้ว่า

..ใกล้ๆ ตัวท่าน ลึกลงไปในตัวท่าน
..รอบๆ ตัวท่าน ก็คือ ความรัก นั่นเอง. "

สำหรับผม...นี่คือ ช่วงเวลาและโอกาสที่ดีที่สุด...ใช้โอกาสนี้
เพื่อ รู้จักตัวเอง...ว่า แท้จริง .."คน คือ ใคร?"
ผู้ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน...
แ้ล้วใช้พรสวรรค์ และสิ่งที่มีในตัวคุณ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

>>>Want to get more the good ideas in some times of your life, we glad to send to you...
please contact us at : omniawong@yahoo.com

>>>ถ้าต้องการไ้ด้รับกำลังใจหรือข้อความจากเราในบางช่วงของชีวิตที่คุณต้องการใครสักคน...บ้าง
เรายินดีที่จะส่งให้คุณ....
กรุณาติดต่อเรามาได้ที่นี่...หรือส่งเรื่องราวดีๆ เพื่อแบ่งปัันกับคนอื่นๆ ในเครือข่ายของรวมพล "คนใจดี" ออนไลน์...ได้ที่นี่ ...omniawong@yahoo.com

" เพราะเราอยากเป็นทุกสิ่งสำหรับทุกคน...และของกันและกัน โดยเฉพาะในเวลาที่ใครสักคน คิดว่า ...
ไม่่มีใครและไม่เหลือใคร...ซึ่งมันเป็นเพียงมายาเท่านั้น"

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี