Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2552

พ่อหลวงของปวงครู: พระราชดำัรัส 17

ในโอกาสวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2552 .... พระราชดำรัสพ่อหลวงของปวงครู...
พระราชดำรัส 17

" ถ้าแต่ละคนพากเพียรที่จะศึกษาในวิชาการ
จะเป็นวิชาการใดก็ตามอย่างเคร่งครัดและอย่างขะมักเขม้น
ก็จะแก้ไขปัญหาในการสร้างบ้านเมืองได้อย่างยิ่ง
เพราเหตุว่า ถ้าขาดวิชาความรู้ ก็เท่ากับไ่ม่สามารถที่จะใช้กำลังของตนเอง
เพื่อให้เป็นประโยชน์ได้เต็มที่"

พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์
ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
27 ตุลาคม 2516

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี