Google
 

싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online

phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free

Word of God Speak

Fun Chat

ลูกของพ่อ

MV พระคุณที่สาม : ครู คือ ใคร? ...วันครู 16 มกราคม

ชีวิต..พอเพียง

ชีวิตพอดี

ชีวิตที่พอเพียง - sufficiency economy life

เกษตรประณีต -New way of being Farm in Thailand

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552

เหตุร้าย

เหตุร้าย

" เราพยายามทำให้สิ่งที่ไร้เหตุผล มีเหตุผล
เหตุใด พระเป็นเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งความดี..
จึงทรงปล่อยให้มี เหตุร้าย เกิดขึ้นในชีวิตของเรา?

พระเป็นเจ้า มิได้ทรงปรารถนาสิ่งที่ไม่ดี
ดูเหมือนว่า พระเป็นเจ้าทรงปรารถนา
จะปล่อยให้บางอย่างออกมาในทางที่ดี
โดยไม่ทรงเปลี่ยนแปลงโดยตรง

บางที การที่พระเป็นเจ้าทรงเข้ามาขัดขวาง
จะเป็นการทำลายเสรีภาพในการตัดสินใจของมนุษย์

บางทีการเปลี่ยนแปลง
อาจจะเป็นอุปสรรคต่อแผนการบั้นปลายของพระองค์

พระเป็นเจ้าทรงเลือก ที่จะไม่บังคับควบคุมจักรวาล
ซึ่งพระองค์ทรงกระทำได้
เนื่องจากเหตุผลที่เราไม่อาจเข้าใจได้
แต่ความรักนั้น แตกต่างกว่าการบังคับควบคุม

พระเป็นเจ้า ก็ัยังทรงไว้ซึ่งพระคุณความดี
ทรงประทับอยู่เคีียงข้างเราเสมอ ทรงอยู่ฝ่ายเราตลอดเวลา
ทรงรู้สึกในความเจ็บปวดของเรา
และทรงปรารถนาที่จะบรรเทาใจเรา "

>>>Want to get more the good ideas in some times of your life, we glad to send to you...
please contact us at : omniawong@yahoo.com

>>>ถ้าต้องการไ้ด้รับกำลังใจหรือข้อความจากเราในบางช่วงของชีวิตที่คุณต้องการใครสักคน...บ้าง
เรายินดีที่จะส่งให้คุณ....
กรุณาติดต่อเรามาได้ที่นี่...หรือส่งเรื่องราวดีๆ เพื่อแบ่งปัันกับคนอื่นๆ ในเครือข่ายของรวมพล "คนใจดี" ออนไลน์...ได้ที่นี่ ...omniawong@yahoo.com

" เพราะเราอยากเป็นทุกสิ่งสำหรับทุกคน...และของกันและกัน โดยเฉพาะในเวลาที่ใครสักคน คิดว่า ...
ไม่่มีใครและไม่เหลือใคร...ซึ่งมันเป็นเพียงมายาเท่านั้น"

ไม่มีความคิดเห็น:

News

สารคดีแผ่นดินพอเพียง - Sufficient Land Stories

วิธีน้ำหมักชีวภาพ- ปุ๋ยอินทรีย์

วิธีโหลดคลิ๊ป Youtube.com

ทำดีให้พ่อดู

พรของพ่อ

ของขวัญวันพ่อ

เด็กดี 1

คนเก่งคนดี